Polityka prywatności Sklepu Internetowego edisonlighting.pl  

&1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.edisonlighting.pl  (https://edisonlighting.pl/). Właścicielem serwisu internetowego i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – spółka jawna z siedzibą w Katowicach (40-135) przy ulicy Słonecznej 9 zwana dalej Spółką, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydz. Gosp., nr KRS 0000077461, NIP: 634-10-04-628, Regon: 272271099.                                                                                                  Dane osobowe zbierane przez edisonlighting.pl za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.                                                                        Wszelkie dane osobowe i adresowe uzyskiwane od naszych Klientów podlegają szczególnej ochronie, a każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa wykorzystywane są wyłącznie przez firmę Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – spółka jawna prowadzącą sklep internetowy edisonlighting.pl  w celu realizacji dokonanego przez Państwa zamówienia. Dane osobowe są bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w edisonlighting.pl.  Państwa dane osobowe przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

&2.   Informacje w formularzach, rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w związku z transakcjami handlowymi w sklepie edisonlighting.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celach wskazanych poniżej:

       - dla celów podatkowych i rachunkowych, tego wymagają przepisy prawa;

       - dla zapewnienia obsługi usług płatniczych, pocztowych i kurierskich;

       - dla zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przeciwdziałanie    oszustwom i nadużyciom;

      - dla zapewnienia kontaktu z Państwem w sytuacji reklamacji, odpowiedzi na Państwa zapytania (np. przez formularz kontaktowy)  i innego kontaktu dotyczącego świadczenia usługi;

      - windykacji należności;

      - przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa.

 1. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym muszą Państwo podać:

     - adres e-mail;

     - dane adresowe – kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem, kraj;

     - imię i nazwisko;

     - numer telefonu;

     - firmę Przedsiębiorcy;

    - numer NIP

 1. Zapewniamy poufność przekazywanych nam danych dzięki stosowaniu protokołu SSL.

 

 1. Pozyskiwane informacje są podane dobrowolnie przez użytkownika.

 

&3.   Informacja o plikach cookies

 

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Administrator korzysta z technologii plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych części lub całości Serwisu.
 7. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

 

&4  Wykorzystanie cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
 2. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika;
 3. konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika;
 4. zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu;
 5. analiz i badań oglądalności;
 6. świadczenie usług reklamowych.
 7. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 8. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
 9. łączenia serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których korzysta Użytkownik, w tym za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. Facebook.com (administrator cookis: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

&5 Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

 

&6   Udostępnianie lub powierzanie danych

Spółka może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze (banki i instytucje płatnicze), audytowe, obsługują nasze systemy informatyczne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie jakim staną się administratorem danych.  Spółka może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

&7   Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielili nam Państwo. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem edisonlighting.pl może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo dostępu do treści swoich – mogą Państwo uzyskać od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe i prawo dostępu do tych danych oraz kopię danych;
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych, gdy uważają Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W tym celu muszą Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej sklep@edisonlighting.pl lub na adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp.j. , ul. Słoneczna 9, 40 – 135 Katowice.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofnęli Państwo zgodę, Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.

 1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem – a Państwo żądają ograniczenia ich wykorzystania, nie żądając ich usunięcia.
 2. Prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) – mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego administratora danych osobowych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Państwa danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;

- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 

&8  Profilowanie

 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

&9  Postanowienia końcowe

  W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 Pobierz: Edisonlighting polityka prywatności sklepu internet.pdf